naar volgende paginanaar vorige pagina
Straat met borden voor coronapreventie

1 - Visie op publieke gezondheid en rol GGD

naar beneden scrollen
Foto: Sander Foederer
(Publieke) gezondheid van mensen is een optelsom van allerlei factoren. Het gaat om genetische aanleg, veerkracht, leefstijl- en omgevingsfactoren. Deze worden sterk beïnvloed door sociaaleconomische en culturele factoren. (Publieke) gezondheid is niet alleen een objectief gegeven, maar ook een beleving. Die beleving kan spelen op individueel-, groeps- en op maatschappelijk niveau.
Veerkracht en vaardigheden van mensen versterken alleen is vaak onvoldoende. Veel van de gezondheidsbevorderende en -beschermende oplossingen liggen buiten het terrein van de GGD. Verbinding en samenwerking met andere domeinen en organisaties zijn daarom essentieel om gezondheidswinst te boeken. Een proactieve en op samenwerking gerichte houding is daarbij een voorwaarde. Alleen zo kunnen we de impact realiseren die we nastreven.
Alle activiteiten van de GGD zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van alle mensen in het werkgebied. De GGD werkt daartoe aan gezondheidsbevordering, beschermt tegen ziekten, houdt toezicht en is inzetbaar bij een crisis of dreiging. Een gezonde en veilige leefomgeving is hierbij een essentiële voorwaarde. In het regenboogmodel hieronder wordt de samenhang tussen de factoren die spelen bij gezondheid verbeeld.

Alle Amsterdammers en Amstellanders hebben recht op gelijke kansen op gezondheid in de meest brede zin van het woord

Alle Amsterdammers en Amstellanders hebben recht op gelijke kansen op gezondheid in de meest brede zin van het woord