naar volgende paginanaar vorige pagina
Man alleen op bankje aan een gracht

2 - GGD kiest voor meest kwetsbare groepen

naar beneden scrollen
Foto: Edwin van Eis
Als het gaat om gezondheidsbevordering kiest de GGD voor de meest kwetsbare groepen. Het is bekend op basis van ervaring en onderzoek dat er grote gezondheidsverschillen tussen groepen mensen bestaan.
Verschillen in maatschappelijke positie en kansen leiden tot onrechtvaardigheden in hun te verwachten gezondheid. Dit effect zien we in ervaren gezondheid, objectieve gezondheid, ziekte en sterfte.

Kwetsbare groepen lopen meer risico op ongezondheid en ziekten zoals diabetes type 2, overgewicht en obesitas, hart- en vaatziekten en mentale problemen als depressies. Zij wonen vaak bij elkaar in dezelfde buurten. Door preventie gebiedsgericht en met specifieke focus op afzonderlijke groepen in te zetten, kan aanzienlijke gezondheidswinst behaald worden en gezondheidsachterstanden ingelopen worden. Daarom werkt de GGD (ook) gebiedsgericht en geeft de GGD prioriteit aan de inzet in de ‘ongezondste buurten’.
Mannen met een laag inkomen, lage opleiding en/of met een niet-westerse migratieachtergrond leven anno 2018 in Amsterdam zeven jaar korter en krijgen negentien jaar eerder te maken met gezondheidsproblemen dan mannen met een hoog inkomen, hoge opleiding en westerse achtergrond
Illustratie inkomensverschillen
Mannen met een laag inkomen, lage opleiding en/of met een niet-westerse migratieachtergrond leven anno 2018 in Amsterdam zeven jaar korter en krijgen negentien jaar eerder te maken met gezondheidsproblemen dan mannen met een hoog inkomen, hoge opleiding en westerse achtergrond