naar volgende paginanaar vorige pagina
Bord rookvrij bij sportveld

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

Foto: Edwin van Eis
3.1 De GGD bevordert (1)
naar beneden scrollen
De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving.
Een mooi resultaat is de Amsterdamse Gezondheidslogica: 12 principes bij de inrichting van de fysieke omgeving
Een mooi resultaat is de Amsterdamse Gezondheidslogica: 12 principes bij de inrichting van de fysieke omgeving
Het team Milieu&Gezondheid van de afdeling leefomgeving heeft in 2020 weer veel gewerkt aan de relatie van gezondheid met ruimtelijke ordening en de vele activiteiten rondom de Omgevingswet. Er is onder andere bijgedragen aan de Omgevingsvisie en de Groenvisie en er is bij veel bouwplannen geadviseerd. Een mooi resultaat van de inspanningen is de Amsterdamse Gezondheidslogica: 12 principes bij de inrichting van de fysieke omgeving die breed is verspreid en al veel wordt gebruikt. Gezondheid krijgt een steeds belangrijker plaats waardoor de fysieke omgeving steeds gezonder wordt. Het gaat daarbij niet alleen om aspecten als geluid en luchtkwaliteit, maar steeds meer over zaken die met gedrag te maken hebben, zoals bewegen, voeding en roken. Ook andere onderwerpen, zoals klimaatadaptatie en hitte, krijgen steeds meer aandacht.


Een bijzonder onderwerp zijn elektromagnetische velden. Het team heeft geadviseerd over magneetvelden van de elektriciteitsvoorzieningen, zoals hoogspanningskabels, die mogelijk samenhangen met een grotere kans op leukemie bij kinderen. Het team was betrokken bij bouwplannen waar met succes is gezorgd dat kinderen niet langdurig verblijven in de zone waar het risico op leukemie mogelijk verhoogd is. Er waren in 2020 opvallend veel meldingen over 5G en over laagfrequent geluid. Het eerste kreeg ook nogal wat bestuurlijke aandacht, waarbij het team heeft ondersteund, onder andere bij een informatiebijeenkomst die was georganiseerd door de gemeenteraad.
Illustratie fitness