naar volgende paginanaar vorige pagina
Mondkapjesverkoper op de Albert Cuypmarkt

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.1 De GGD bevordert (4)
naar beneden scrollen
Foto: Alphons Nieuwenhuis
De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving. (vervolg)
Voor kwetsbare groepen is meer maatwerk nodig
Corona Preventie Team In april 2020 is het GGD Corona Preventie Team (CPT) gestart. De werkzaamheden van het CPT zijn gericht op het naleven van de coronamaatregelen, het maximaliseren van de vaccinatiebereidheid en aandacht voor de fysieke en mentale gesteldheid van de inwoners van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VRAA). Dit in aanvulling op landelijk beleid en initiatieven, en gebruikmakend van het netwerk van de GGD in de stadsdelen en regiogemeenten.
In samenwerking met het communicatieteam van de VRAA zijn verschillende stadsbrede campagnes ontwikkeld. Tijdens de intelligente lockdown zijn, onder de noemer van ‘Hou vol’ diverse activiteiten opgezet om mensen een hart onder de riem te steken. Met ‘Help elkaar’ zijn via het platform ‘Wij Amsterdam’ initiatiefnemers en inwoners met elkaar verbonden. Na de versoepeling van de maatregelen is de ‘Houd afstand, vermijd drukte’-campagne ingezet. Daarnaast focust de ‘Ik hou (afstand) van jou’-campagne op voorkoming van besmettingen binnenshuis.
Voor kwetsbare groepen is meer maatwerk nodig. Het kan dan gaan om kwetsbaarheid om besmet te raken, of hoe om te gaan met een besmetting of als gevolg van de maatregelen die het dagelijks leven (ernstig) verstoort. Doelgroepen zijn onder andere mensen die minder taalvaardig zijn, jongeren en studenten en specifieke groepen Amsterdammers die de maatregelen lastig na te leven vinden, bijvoorbeeld door hun werk of culturele of religieuze gebruiken.
Voor kwetsbare groepen is meer maatwerk nodig

Samenwerking met partners
  • Om campagnes goed te laten aanslaan wordt samengewerkt met de doelgroepen waar de campagne op gericht is, waaronder jongeren, gebedshuizen, horeca, sportverenigingen en stadsdelen. Na de zomer zijn in de stadsdelen en regiogemeenten lokale CPTs ingericht. Deze teams ontplooien maatwerkactiviteiten om inwoners en ondernemers bewust maken van het feit dat een goede preventie veel besmettingen voorkomt. Hierdoor is inmiddels een goed netwerk ontstaan tussen stadsdelen, regiogemeenten en GGD waarbinnen geleerd wordt van elkaars aanpakken, waarbij het CPT faciliteert
  • In 2020 hebben de medewerkers van de afdeling FGMA zich zeer veerkrachtig getoond. Het eerste jaar van de coronacrisis heeft veel van de medewerkers gevraagd; het accepteren van omstandigheden waar we geen vat op hebben, het halen van kracht uit zichzelf en de omgeving, het trekken van lessen uit het gebeuren en deze omzetten in oplossingen voor dat wat wel beïnvloedbaar was.
  • De positieve intercollegiale verbinding en die met kernpartners heeft voor goede samenwerking en creativiteit gezorgd. Dit heeft mogelijk gemaakt dat de dienstverlening van de afdeling FGMA grotendeels doorgang heeft kunnen vinden in een veilige omgeving, met inachtneming van landelijke maatregelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De dienstverlening vond plaats tijdens fysieke en telefonische spreekuren, bezoeken aan cellencomplexen, forensisch medisch onderzoek en lijkschouwen op locatie.
Illustratie corona preventie
Het eerste jaar van de coronacrisis heeft veel van de medewerkers gevraagd
Het eerste jaar van de coronacrisis heeft veel van de medewerkers gevraagd