naar volgende paginanaar vorige pagina
Voetballende kinderen

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.1 De GGD bevordert (3)
naar beneden scrollen
Foto: Edwin van Eis
De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving. (vervolg)
Onderzoek van Unicef toont aan dat bijna driekwart van de babyvoedingsproducten niet voldoet aan de schijf van vijf
Onderzoek van Unicef toont aan dat bijna driekwart van de babyvoedingsproducten niet voldoet aan de schijf van vijf
Gezonde Kansrijke Start Het aanpakken van ongelijkheid in gezondheid is een van de prioriteiten in het Coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente een nieuw geluid’. Zo is aangegeven dat we in Amsterdam starten met een preventieve aanpak voor een gezonde start voor pasgeboren Amsterdammers, door jonge ouders de eerste 1000 dagen te ondersteunen. Met (aanstaande) ouders, informele en formele partners en de betrokken directies van de gemeente Amsterdam is de kernopgave het terugdringen van achterstanden (qua gezondheid en sociale omstandigheden) van (aanstaande) ouders en kinderen in een kwetsbare situatie voor, tijdens en na de zwangerschap tot het kind twee jaar is. Met het ontstaan van de coronacrisis is het Plan van Aanpak GKS ingehaald door de actualiteit. De crisis benadrukt nogmaals hoe belangrijk een goede gezondheid is. Door in een vroeg stadium in te zetten op een gezonde leefstijl (preventie), in dit geval in de eerste 1000 dagen van een kind, is veel gezondheidswinst te halen.
In 2020 is onder andere gestart met het organiseren van online communities om zwangeren en kraamvrouwen te ondersteunen tijdens coronatijd, het opzetten van een multidisciplinaire werkgroep Zwanger en Psyche, het maken van samenwerkingsafspraken in Zuid, Oost, Nieuw-West en Zuidoost voor een goede samenwerking tussen verloskundigen, het OKT en (informele) welzijnspartners. Tegelijkertijd is er inzet geweest om partners te ondersteunen bij het bereiken, ondersteunen en voorlichten van ouders in kwetsbare omstandigheden tijdens coronatijd.
Een onderzoek naar van het koopgedrag van babyvoeding bij ouders heeft publicitair veel aandacht gehad. Eigen onderzoek wees uit dat ouders blind vertrouwen op de producten in het babyschap van de supermarkt en ervan uitgaan dat die gezond zijn. Onderzoek van Unicef heeft aangetoond dat bijna driekwart van die producten niet voldoet aan de schijf van vijf. De onderzoeken hebben de interesse van VWS en de staatssecretaris. In stadsdeel Zuidoost is er in samenwerking met de lokale media een campagne opgezet om ouders nog beter te informeren over baby- en peutervoeding en zijn er handelingsperspectieven geboden.
Gezond 020 De coronacrisis verscherpt het spanningsveld tussen het belang van een gezonde leefstijl en het economisch belang voor voedselaanbieders. Toch zijn er afgelopen jaar goede stappen gezet richting een gezondere omgeving voor de inwoners van Amsterdam. De richtlijn rookvrije zones in de openbare ruimte is door de raad vastgesteld en in 2021 wordt op 115 locaties een rookvrije zone ingericht. In de City Deal ‘voedsel op de stedelijke agenda’ en in samenwerking met de UVA is onderzoek gedaan naar mogelijkheden van het gemeentelijke instrumentarium om te sturen op een gezonde voedselomgeving. Duidelijk is geworden dat de overheid een plicht heeft om haar inwoners te beschermen tegen ongezonde voeding, maar dat er maar weinig instrumenten zijn om dat te doen. De steden, waaronder Amsterdam, zijn in gesprek met de staatssecretaris om dit wel te realiseren. Een verbod op fastfood rondom scholen wordt dan in de toekomst mogelijk, net als het limiteren van het aantal ongezonde verkooppunten.

Gezonde snacks