naar volgende paginanaar vorige pagina
Sportende kinderen op het Johan Cruijfcourt

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.1 De GGD bevordert (2)
naar beneden scrollen
Foto: Edwin van Eis
De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving. (vervolg)
In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas
In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas
In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Dit heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid op korte en lange termijn en hangt samen met veel achterliggende aspecten, zoals de fysieke en sociale omgeving. De gemeente zet met prioriteit in op het voorkomen en terugdringen van overgewicht bij kinderen, met als stip aan op horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Dit gebeurt primair via de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), maar hangt nauw samen met de inzet op een gezonde omgeving via Gezonde Kansrijke Start (GKS), Gezond 020 (G020) en sinds april 2020 ook met de inzet vanuit het Corona Preventie Team (CPT) en voorts andere beleidstrajecten en programma’s in de stad, zoals de inzet op kansengelijkheid en het tegengaan van chronisch zieken. Hierbij wordt ingezet op een zogenaamde ‘whole systems approach’ waarbij alle facetten van het leven van een kind gezonder gemaakt worden.

Wat gebeurt er concreet?
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Gebiedsgericht werken blijft een van de belangrijke pijlers van de inzet op een gezond gewicht. In de 11 AAGG-focusbuurten zijn door de stadsdeelcollega’s met maatwerk activiteiten uitgevoerd om de sociale omgeving gezonder te maken. Door de coronacrisis is echter een deel van de activiteiten niet doorgegaan, grotendeels vanwege de beperkende maatregelen. 145 scholen binnen Amsterdam die een hoger percentage kinderen met overgewicht en obesitas hebben dan het landelijk gemiddelde, hebben een geïntensiveerd programma gericht op voeding en bewegen. Per 1 januari 2020 vindt de inzet op deze thema’s plaats via de bredere Gezonde School Aanpak van de gemeente Amsterdam. Hiermee zijn de behaalde resultaten, maar belangrijker nog de toekomstige inzet op deze thema’s en de kinderen die het nodig hebben, geborgd binnen de reguliere systematiek van de Gezonde School. De lobby voor een gezonde voedselomgeving heeft de eerste resultaten opgeleverd in 2020. Samen met Rotterdam en Utrecht is er bij het Rijk en bij politieke partijen gepleit voor een suikertaks. Het resultaat is dat de suikertaks nu in vijf verkiezingsprogramma’s staat (D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en CU). De G4 heeft samen met Ede en de gezondheidsfondsen een zienswijze ingediend bij het Rijk over het nieuwe systeem voor productverbetering. De uitkomsten daarvan worden in 2021 verwacht. De alliantie gezonde voeding jeugd, is in oktober opgericht. Een alliantie van de gezondheidsfondsen die gezamenlijk strijden voor een gezondere leefomgeving. Amsterdam was de initiatiefnemer van deze alliantie en is zelf toegetreden als strategisch partner.
Op het gebied van zorg en ondersteuning voor kinderen die al te zwaar zijn, bleken er positieve effecten van de innovatiebeleidsregel Centrale Zorgverlener, die in 2020 voor het laatste jaar gecontinueerd is. Het streven is om de beleidsregel te bekostigen vanuit de Zorgverzekeringswet. Omdat dit nog niet rond was voor 2021 is besloten in nauwe samenwerking met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een nieuwe overeenkomst te sluiten om de ondersteuning en zorg in 2021 te continueren.
Groente- en fruitstal
Een suikertaks maakt gezond eten, zoals groente en fruit, goedkoper ten opzichte van ongezond eten | Foto Marco Keijzer
Samen met Rotterdam en Utrecht is er bij het Rijk en bij politieke partijen gepleit voor een suikertaks
Samen met Rotterdam en Utrecht is er bij het Rijk en bij politieke partijen gepleit voor een suikertaks