naar volgende paginanaar vorige pagina
Laboranten aan het werk bij de GGD

3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren?

3.5 De GGD onderzoekt en ontwikkelt (1)
naar beneden scrollen
Foto: GGD
De GGD onderzoekt en ontwikkelt. Dit gebeurt aan de hand van wetenschappelijk en practicebased onderzoek en ontwikkeling van programma’s ter bevordering van de publieke gezondheid van alle mensen in ons werkgebied. De GGD is zowel nationaal als internationaal actief.
Bij de afdeling Infectieziekten liepen in 2020 meer dan 50 onderzoeksprojecten
  • Seksuele gezondheid: In 2020 is het NABOGO-onderzoek naar de mogelijkheden voor het behandelen van gonorroe afgerond. Vanwege resistentie voor diverse antibiotica zijn de behandelopties voor gonorroe momenteel zeer beperkt, en extra opties zijn nodig om onbehandelbare ziekte in de toekomst te voorkomen. Omdat nieuwe middelen nog jaren op zich laten wachten, bestudeert NABOGO bestaande antibiotica op hun werkzaamheid tegen gonorroe.
  • Het streeklaboratorium participeert in onderzoeken die plaatsvinden bij de GGD Amsterdam. Denk hierbij aan praktijkgericht onderzoek waarbij vingerprik bloed thuis afgenomen kan worden zodat mensen niet naar de SOA-poli hoeven te komen om zich te laten testen. Dit bevordert opsporing van SOA en daarmee de impact die SOA hebben. Ook heeft het streeklaboratorium een eigen onderzoeksagenda op het gebied van medische microbiologie en ook een aantal promovendi in dienst. Onderzoek vindt uiteraard plaats met belangrijke partners zoals de afdeling medische microbiologie van AMC. Het streeklaboratorium heeft een biobank waarin een unieke collectie is opgenomen. Naast dat hieruit geput kan worden bij acute problemen zoals de Britse variant van het coronavirus, bevindt zich hier ook de collectie van het AIMS-project waarin kinderen lange tijd gevolgd worden.
  • Het Team Onderzoek en Preventieontwikkeling genereert wetenschappelijke kennis die van belang is voor het beleid en de praktijk van de infectieziektebestrijding. Hierbij hoort ook de ontwikkeling en evaluatie van interventies. Binnen de afdeling Infectieziekten liepen in 2020 er meer dan 50 onderzoeksprojecten.
Opschalen en afschalen lopende studies In 2020 zijn de studies waarin we data verzamelen voor ons onderzoek afgeschaald ten tijde van de eerste lock-down. In de zomer zijn we weer opgeschaald en aan het eind van het jaar weer afgeschaald. Dit, het thuiswerken van een deel van het onderzoeksteam, en de inzet van medewerkers voor corona-activiteiten vereiste een zeer flexibele houding van alle medewerkers.
Bij de afdeling Infectieziekten liepen in 2020 meer dan 50 onderzoeksprojecten
Medicatie tegen HIV
PrEP PreP is een pil die een hiv-infectie kan vóórkomen. De GGD Amsterdam onderzoekt, onder andere in het Amsterdam PrEP-project (AMPrEP), en in de sinds 1984 lopende Amsterdamse Cohort Studies naar hiv onder mannen die seks hebben met mannen, diverse aspecten rondom de inzet van deze interventie voor groepen met een verhoogd risico om hiv op te lopen. Onze eerdere onderzoeksresultaten zijn meegenomen in het advies van de Gezondheidsraad aan de minister. Dit leidde tot de start van een landelijk 5-jarig PrEP-programma in augustus 2019. Een logische stap was daarom de AMPrEP studie, die in 2015 startte, een moment waarop zeker niet iedereen positief tegenover deze nieuwe preventiemethode stond, om eind 2020 af te sluiten.
De focus van ons PrEP onderzoek in 2020 richtte zich op de effecten van langer gebruik van PrEP, en de keuzes voor de verschillende hiv en soa preventie-opties. Dit deden we ook samen met partners in Antwerpen, België. Een in 2019 gestart project dat online PrEP zorg opzet en evalueert (EZI-PrEP) is verder voorbereid. De start is uitgesteld naar 2021. In september 2020 werd een nieuw PrEP project gestart, waarin we, i.s.m. met het RIVM, onderzoeken hoe het landelijke PrEP programma kan worden geoptimaliseerd.
Nota “Naar nieuwe hiv-infecties in Amsterdam in 2026” In 2020 werden samen met alle betrokken partners in de stad de verdere lijnen uitgezet voor de stadsbrede aanpak van hiv en virale hepatitis B en C. Een hoogtepunt was de gemeentelijke beleidsnota, die door de GGD-beleidsmedewerker i.s.m. team Soa-polikliniek en ons team voorbereid is. Deze is in juni 2020 in het college is vastgesteld. Het college stelt zichzelf een nieuw doel: in 2026 moet het aantal nieuwe hiv-infecties gereduceerd zijn tot nul. Om deze ambitie te realiseren gaat het college de komende jaren verschillende acties uitvoeren.