naar volgende paginanaar vorige pagina
Bord met de tekst: hou afstand ook bij drukte

4 - Samenwerken en stelling nemen

naar beneden scrollen
Foto: Alphons Nieuwenhuis
De GGD werkt om gezondheidswinst te realiseren intensief samen. Hierbij zoekt zij actief de samenwerking met haar burgers, gemeenten binnen onze GGD-regio en ketenpartners binnen en buiten de zorg- en welzijnssector, die nodig zijn voor het bevorderen van gezonde burgers in een gezonde omgeving. Hierbij ziet de GGD de begrippen ‘zorg’ en ‘preventie’ breed en verbindt deze met elkaar en met sectoren als onderwijs, huisvesting, armoede, sociale zekerheid, welzijn, voedselvoorziening en leefomgeving.
Het is ook de taak van de GGD ongevraagd en onafhankelijk te adviseren
De GGD voert zelf uit als daar specifieke redenen voor zijn. Bijvoorbeeld wanneer de reguliere zorg (nog) niet in staat is om taken kwalitatief goed uit te voeren. Of om bepaalde deskundigheid intern op peil te houden of andere taken die belangrijk zijn voor de publieke gezondheid mee te financieren. De GGD is in principe aanvullend aan de reguliere zorg en niet in concurrentie.
Het is ook de taak van de GGD ongevraagd en onafhankelijk te adviseren
Illustratie samenwerking
GGD staat op de bres voor de gezondheid van de mensen in haar werkgebied en is activistisch als het gaat om het realiseren van de noodzakelijke aandacht voor publieke gezondheid en de factoren die dit beïnvloeden. Dit gebeurt in afstemming met of in opdracht van de colleges van Burgemeester en Wethouders. Echter, het is ook de taak van de GGD ongevraagd en onafhankelijk te adviseren aan het bestuur als de gezondheid van burgers in het gedrang komt.
De GGD ontleent kennis en autoriteit aan de activiteiten die zij uitvoert en de ervaringen die in het verleden zijn opgedaan. De GGD beschikt over een gedegen onderzoeksfunctie die nauwe samenwerkingsverbanden heeft met diverse universiteiten en (landelijke en internationale) kennisinstituten. Alle relevante informatie wordt gedegen gedocumenteerd, voor algemeen nut.