naar volgende paginanaar vorige pagina
Rennende persoon bij stoeptegel rookvrij
Foto: GGD

5 - De GGD wil als volgt werken

naar beneden scrollen
De GGD is een lerende organisatie. Dat betekent dat we innovatief en flexibel zijn: we werken in een dynamisch krachtenveld en dit vraagt om voortdurend inspelen op nieuwe situaties.
'Practice what you preach'
'Practice what you preach'
We leren samen met anderen binnen en buiten de organisatie. We nemen de tijd voor reflectie en mogen ook fouten maken, en willen daarvan leren. Persoonlijke ontwikkeling en authenticiteit staan voorop. Iedere medewerker draagt eigenaarschap voor eigen ontwikkeling en wij bieden daarvoor een veilig werk- en leerklimaat. We tonen ook lef, want zonder lef, geen succes!
Tenslotte ‘practice what you preach’: De GGD en haar medewerkers hebben binnen de gemeentelijke organisatie en de samenleving een voorbeeldfunctie. Zij geven het goede voorbeeld door zelf gezond te leven.
In 2020 heeft de afdeling FGMA succesvol een externe audit doorlopen. We hebben de uitkomsten van de externe audit – zowel de complimenten als de verbeterpunten - opgenomen in ons interne verbeterregister. Zo integreren we de externe feedback met onze eigen verbeterpunten en werken we aan continue kwaliteitsverbetering. Het verbeterregister is onderdeel van een kwaliteitsmanagementsysteem op de afdeling.