naar volgende paginanaar vorige pagina

Inhoudsopgave jaarverslag 2020

Voorwoord
ga naar
1 - Visie op publieke gezondheid en rol GGD
naar volgende pagina
2 - GGD kiest voor meest kwetsbare groepen
ga naar
3 - Wat heeft de GGD in 2020 gedaan om deze missie te realiseren
ga naar
3.1 De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving.
3.2 De GGD signaleert en grijpt in daar waar de persoonlijke veiligheid van kwetsbare mensen in het geding is.
3.3 De GGD beschermt bewoners tegen ziekten en bedreigingen van de gezondheid.
3.4 De GGD biedt adequate hulp en zorg aan kwetsbare mensen en groepen die dat nodig hebben omdat ze ergens anders niet, niet meteen of moeilijk terecht kunnen.
3.5 De GGD onderzoekt en ontwikkelt.
3.6 De GGD houdt toezicht op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit in de brede zin van het woord bij verschillende voorzieningen.
4 - Samenwerken en stelling nemen
Button pijl rechts
5 - De GGD wil als volgt werken
ga naar
6 - Kengetallen
naar volgende pagina
Colofon
Uitgave van de GGD Amsterdam-Amstelland
Ontwerp en productie: movementonline.nl