naar volgende paginanaar vorige pagina
Directeur GGD, José Manshanden

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de GGD Amsterdam-Amstelland (hierna GGD genoemd). De GGD zet zich in voor gelijke kansen op gezondheid, in de meest brede zin van het woord, voor alle mensen in stad en regio.
In dit jaarverslag leest u als eerste een korte weergave van de visie en strategie. Gevolgd door de aandachtsgebieden waarop we ons in 2020 hebben gericht:
 • De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving.
 • De GGD signaleert en grijpt in daar waar de persoonlijke veiligheid van kwetsbare mensen in het geding is.
 • De GGD beschermt bewoners tegen ziekten en bedreigingen van de gezondheid.
 • De GGD biedt adequate hulp en zorg aan kwetsbare mensen en groepen die dat nodig hebben omdat ze ergens anders niet, niet meteen of moeilijk terecht kunnen.
 • De GGD onderzoekt en ontwikkelt.
 • De GGD houdt toezicht op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit in de brede zin van het woord bij verschillende voorzieningen.
De GGD is een lerende organisatie. Dat betekent dat we innovatief en flexibel zijn: we werken in een dynamisch krachtenveld en dit vraagt om voortdurend inspelen op nieuwe situaties. In het voorjaar van 2020 werden we voor het eerst geconfronteerd met de coronapandemie en dit heeft veel van de GGD gevraagd. Voor onder meer het vaccineren, testen en traceren hebben we - naast eigen medewerkers - gebruikgemaakt van externe medewerkers. Parallel aan het extra ‘COVID-werk’ ging het reguliere werk door, vaak onder veranderde omstandigheden. Wij danken de medewerkers voor hun flexibele inzet en hun bijdrage in 2020 aan veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad. De coronapandemie onderstreept nog eens hoe enorm belangrijk het is dat we gezondheidsverschillen aanpakken en vol inzetten op preventie. José Manshanden
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de GGD Amsterdam-Amstelland (hierna GGD genoemd). De GGD zet zich in voor gelijke kansen op gezondheid, in de meest brede zin van het woord, voor alle mensen in stad en regio.
In dit jaarverslag leest u als eerste een korte weergave van de visie en strategie. Gevolgd door de aandachtsgebieden waarop we ons in 2020 hebben gericht:
 • De GGD bevordert de veerkracht en vaardigheden, gezonde leefstijl, gezond gedrag en draagt bij aan een gezondere (sociale en fysieke) leefomgeving.
 • De GGD signaleert en grijpt in daar waar de persoonlijke veiligheid van kwetsbare mensen in het geding is.
 • De GGD beschermt bewoners tegen ziekten en bedreigingen van de gezondheid.
 • De GGD biedt adequate hulp en zorg aan kwetsbare mensen en groepen die dat nodig hebben omdat ze ergens anders niet, niet meteen of moeilijk terecht kunnen.
 • De GGD onderzoekt en ontwikkelt.
 • De GGD houdt toezicht op het gebied van veiligheid, gezondheid en kwaliteit in de brede zin van het woord bij verschillende voorzieningen.

De GGD is een lerende organisatie. Dat betekent dat we innovatief en flexibel zijn: we werken in een dynamisch krachtenveld en dit vraagt om voortdurend inspelen op nieuwe situaties.
In het voorjaar van 2020 werden we voor het eerst geconfronteerd met de coronapandemie en dit heeft veel van de GGD gevraagd. Voor onder meer het vaccineren, testen en traceren hebben we - naast eigen medewerkers - gebruikgemaakt van externe medewerkers. Parallel aan het extra ‘COVID-werk’ ging het reguliere werk door, vaak onder veranderde omstandigheden.
Wij danken de medewerkers voor hun flexibele inzet en hun bijdrage in 2020 aan veerkrachtige Amsterdammers in een gezonde stad. De coronapandemie onderstreept nog eens hoe enorm belangrijk het is dat we gezondheidsverschillen aanpakken en vol inzetten op preventie.
José Manshanden